CSENGETÉSI REND
0. óra 7.45 - 8.25
1. óra 8.30 - 9.15
2. óra 9.30 - 10.15
3. óra 10.30 - 11.15
4. óra 11.25 - 12.10
5. óra 12.20 - 13.05
6. óra 13.15 - 14.00
7. óra 14.15 - 15.00
8. óra 15.15 - 16.00
 
Hírlevél
Név:
E-mail:
KRÉTA
 
 
 
Alapítvány
 
KITŰNŐ TANULÓ, KIVÁLÓ SPORTOLÓ ALAPÍTVÁNY
 
 
SZÉKHELYE:
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
8000 Székesfehérvár Liget sor 49/A ép.
 
ADÓSZÁMA:
19095585-1-07
 
BANKSZÁMLA SZÁMA:
OTP-BANK 11736116-20089900-00000000
                 
 
 
 AZ ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÓI: 
 • Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 8000 Székesfehérvár Ligetsor Képviselője: a mindenkori iskolaigazgató
 • Alba Volán Sportklub, 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14. Képviselője: Sárvári László ügyvezető elnök
 
AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA:
 • Anyagi (pénzbeli) juttatással kifejezi a megbecsülést, olyan tanulóink számára, akik az itt leirt feltételeknek megfelelnek.
 • Alapvető oktatási eszközök fejlesztése.
 • Iskolai rendezvények támogatása.
 • Kitűnő tanulóval szemben támasztott követelmények: tanulmányait intézményünkben végezte és tanulmányi eredménye folyamatosan minden tanév végén minden tantárgyból jeles - legfeljebb a hét év alatt egy jó -, magatartása és szorgalma minden tanév végén példás.
 
Az alapítvány nyitott jellegű, ahhoz bármely természetes vagy jogi személy állampolgárságára és székhelyére tekintet nélkül, de a hatályos pénzügyi - és devizaszabályok betartásával csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljával egyetért és anyagi eszközökkel támogatja.
 
Kiváló sportolóval szemben támasztott követelmények:
 • Sportban az iskolát képviselve versenyezzen az iskolai versenyrendszer által hirdetett versenyeken.
 • Folyamatosan vegyen részt városi, körzeti, megyei, területi, országos, nemzetközi és válogatott versenyeken.
 
Az alapitvány további támogatást ad az iskola vezetőségének javaslatára:
 • a kimagasló tanulmányi eredményt elért tanulónak,
 • kiemelkedő sport teljesitményt nyujtó tanulónak,
 • a körzeti, városi, megyei, országos tanulmányi és sportversenyeken részt vevő az iskola által küldött tanulók nevezési dijára és jutalmazására,
 • iskolai versenyek jutalmazására,
 • azoknak a tanulóknak a jutalmauzására, akik az adott tanévben tanulmányi eredményükön a legtöbbet javitottak,
 • iskolai rendezvények támogatására,
 • eszközvásárlásra,
 • a hátrányos helyzetű tanulók számának önköltséges szakkör, verseny, táborozás, erdei iskola, tanulmányi kirándulás költségeinek támogatására,
 • az énekkar támogatására,
 • helytörténeti nevezetességek megismerését szolgáló kiréndulások támogatására,
 • kiemelkedő közösségi munkát végző tanulók jutalmazására.
BESZÁMOLÓ AZ ADÓ 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁBÓL BEFOLYT ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL.

 
 
Iskolánk - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Székesfehérvár, Ligetsor - alapítása óta (1979.) sok tanuló kezdte meg itt tanulmányait és fejezte is be. Közülük többen mindvégig kitűnő tanulóként teljesítették tanulmányi kötelezettségüket és kiváló sportolók voltak.
 
Az ő munkájuk elismeréseként 1986-ban márványtáblát helyeztünk el az aulában, ahová nevüket felvésettük. Fontosnak tartjuk ezt az elismerést fokozni, kifejezésre juttatni a megbecsülést a nyolc évig tartó magas szintű teljesítményért.
 
Ez az elismerés egyben további ösztönzést jelent valamennyi tanulónk számára a folyamatos, szorgalmas tanuláshoz, sportoláshoz.
 
A fentieken túl az alapítvány segítséget kíván adni a tanulási hátránnyal küzdőknek, támogatni akarja a tehetséges tanulókat, hozzájárul az oktató-nevelő munka feltételeinek javításához.
 
A kuratórium döntése alapján az alábbi tanulóink kerültek fel az iskola márványtáblájára:
  
KITŰNŐ TANULÓINK
   
KIVÁLÓ SPORTOLÓINK
 
 
2008-ban külön márványtáblára felkerült iskolánk 3-szoros diákolimpia győztes lány röplabdacsapata. A diákolimpia győzelmek mellett kétszer nyerték meg a klubcsapatok utánpótlástornáját, a Markovics-kupát, valamint a Vasas SC által rendezett, Volley Challenge Cup nemzetközi röplabdatornát is.
 
Oldal nyomtatása
bezár