Beiratkozás
 
Beiratkozás az iskola 1. osztályaiba a 2019/2020. tanévre 
 

Időpont:              2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00

          2019. április 12. (péntek) 8.00-19.00

 

Beiratkozáshoz szükséges iratok: 

 • a beiratást intéző szülő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
 • a gyermek személyazonosságát igazoló okmánya (személyi igazolvány, útlevél, születési anyakönyvi kivonat) és lakcímkártyája valamint TAJ kártyája
 • az óvoda által kiállított iskolaérettséget igazoló dokumentum eredeti példánya
 • szakértői bizottság határozata (amennyiben van a gyermekről keletkezett szakértői vélemény)
              Leadandó nyilatkozatok:

 1.  szülői nyilatkozat, hogy kötelező tanóra keretében erkölcstant vagy hit- és erkölcstant választ
 2. nyilatkozat a gyermek feletti szülői/gondviselői felügyeleti jog gyakorlásáról
 3. nyilatkozat a lakóhelyről (életvitelszerű tartózkodásról)
 4. tanulói alapadatlap (2019)
 5. jelentkezási lap általános iskola első osztályába
 6. Egyesített nyilatkozat, mely tartalmazza az intézmény adatvédelmi és a Házirend elfogadására vonatkozó nyilatkozatot, az iskola távozási módjának engedélyezésére vonatkozó nyilatkozatot, a fénykép és videófelvételre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot, valamint a diákigazolvány igénylésére vonatkozó tájékoztatót 
A beiratkozást 2019. márciustól elektronikus úton is lehet intézni. Ehhez kérjük keresse fel a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalt! Tájékoztatást az e-ügyintézésről a https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106 weboldalon találhat!
 
Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy a beiratkozáshoz szükséges adatok online beküldése esetén is a beiratkozás napján az általános iskolánkban, illetve tagiskolánkban a személyes megjelenés elengedhetetlen!
Kérjük, erre az alkalomra hozza be az iskolánk által kért, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredeti példányát!
 
 
 
 
 
Iskolai hivatalos körzetlista
 
 
 
 

 
 
 
 
Iskolaelőkészítő foglalkozások 

Miért a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola?

www.facebook.com/vorosmartyaltiskszfvar/videos/vb.751018434934052/1021069251399715/

 

 
 
 
 
Beiratkozás az iskola 1. osztályaiba a 2018/2019. tanévre 
 

Időpont:              2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00

            2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00

Beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • a beíratást intéző szülő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
 • a gyermek személyazonosságát igazoló okmánya (személyi igazolvány, útlevél, születési anyakönyvi kivonat) és lakcímkártyája valamint TAJ kártyája
 • az óvoda által kiállított iskolaérettséget igazoló dokumentum eredeti példánya
 • szakértői bizottság határozata (amennyiben a gyermekről keletkezett szakértői vélemény)

 

 Leadandó nyilatkozatok:

 1.  szülői nyilatkozat, hogy kötelező tanóra keretében erkölcstant vagy hit- és erkölcstant választ
 2. nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
 3. nyilatkozat a lakóhelyről (életvitelszerű tartózkodásról
 
 
 
 

 
Beiratkozás az iskola 1. osztályaiba a 2017/2018. tanévre
 

Időpont:              2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00

            2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00

Beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • a beíratást intéző szülő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
 • a gyermek személyazonosságát igazoló okmánya (személyi igazolvány, útlevél, születési anyakönyvi kivonat) és lakcímkártyája valamint TAJ kártyája
 • az óvoda által kiállított iskolaérettséget igazoló dokumentum eredeti példánya
 • szakértői bizottság határozata (amennyiben a gyermekről keletkezett szakértői vélemény)

 Leadandó nyilatkozatok:

 1.  szülői nyilatkozat, hogy kötelező tanóra keretében erkölcstant vagy hit- és erkölcstant választ
 2. nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
 3. nyilatkozat a lakóhelyről (életvitelszerű tartózkodásról

 

Tervezett osztályok a 2017/2018- es tanévben

 

        1.a: német- emelt szintű testnevelés irányúltság

        1.b: angol - informatika irányúltságú

        1.c: általános tantervű - Farkarvermi úti Tagiskola

 

        Melyet 5 pillér erősít

       1. Elmélyült alapozó oktatás

       2. Sport és emelt szintű testnevelés

       3. Informatika - első osztálytól

       4. Idegen nyelv - első osztálytól

       5. ÖKO- Iskolaként - környezettudatosságra nevelés

 

FIGYELEM! LEENDŐ ELSŐSÖKNEK!

Minden héten, hétfőn Ovifoci 
érd: 06-306214507 Szűcs Bertalan
 
Cseperedő
érd: 06-709401479  Adrián Bernadette
 

 


 

 

 

 
Beiratkozás az iskola 1. osztályaiba a 2015/2016. tanévre

Időpont: 2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00
            2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00
 
 
Beiratkozáshoz szükséges iratok:
 
 • a beíratást intéző szülő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
 • a gyermek személyazonosságát igazoló okmánya (személyi igazolvány, útlevél, születési anyakönyvi kivonat) és lakcímkártyája valamint TAJ kártyája 
 • az óvoda által kiállított iskolaérettséget igazoló dokumentum eredeti példánya
 • szakértői bizottság határozata (amennyiben a gyermekről keletkezett szakértői vélemény)
 
 Leadandó nyilatkozatok: 
 1. szülői nyilatkozat, hogy kötelező tanóra keretében erkölcstant vagy hit- és erkölcstant választ 
 2. nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
 3. nyilatkozat a lakóhelyről (életvitelszerű tartózkodásról)
 
Iskolánk beiskolázási körzete (amennyiben a körzethatárok a tavalyi tanévhez képest nem változnak):
 

Bagoly u.

Bébic u.

Bregyó köz

Cinege u.

Csóka u.

Dorna u.

Fürdősor

Fürdő u.

Garam u.

Gólya u.

Gyéres u.

Harkály u.

Hernád u.

Holló u.

Ipoly u.

Kakukk u.

Kánya u.

Karvaly u.

Kereszttöltés u.

Kócsag u.

Kőrösi u.

Lajta u.

Latorca u.

Ligetsor

Malomcsatorna part

Malom u.

Marcal u.

Miava u.

Palotai u. 53-tól végig

Páva u.

Rába u.

Rét u.

Sajó u.

Sár u.

Sas u.

Séd u.

Sólyom u.

Sörház tér

Szamos u.

Szeder u.

Szeder köz

Szedreskerti ln.

Szedres dűlő

Szt. Gellért u.

Szt. Gellért köz

Szt. Vendel u.

Szt.Vendel köz

Túzok u.

Vércse u.

Veréb u.

Virág u.

Zala u.

 

 

 
Tudnivalók a beiratkozásról: 
 
A szülő tanköteles gyermekét köteles beíratni az első osztályba. 
Az iskola a körzetes iskolaérett gyermekeket mérlegelés nélkül felveszi. 
Körzeten kívüli gyermekeket üres helyeinkre tudunk felvenni. 
A felvételről vagy elutasításról szóló határozatot 2015 májusában küldjük meg a jogszabályban rögzített határidőig.
 
 Letölthető dokumentumok:
 
 
 
 
 
 
 
Kedves Szülők!
 
Nagyon sok szeretettel várjuk leendő első osztályos gyermeküket iskolánkban.
 
Érvek a Vörösmarty mellett:
 
 • pedagógiai alapelveink közül a legfontosabb a gyermekközpontú iskola megvalósítása
 • korszerű ismeretek, képességek, készségek kialakítása, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedékek nevelése
 
Iskolánk pedagógiai programját átható 5 pillér:
 
 1. alapozó oktatás
 2. sport, mindennapos és emelt szintű testnevelés
 3. informatika
 4. nyelvoktatás
 5. ökoiskola
 
A 2015/2016-tos tanévben indítandó első osztályaink:
 
Jövendő elsőseinket tapasztalt, gyermekszerető tanító nénik várják, akik felmenő rendszerben, az első négy évben tanítják a gyerekeket. Fontos az alapozó pillér feladata, alapkészségek kialakítása, az olvasás, számolás biztos eszközként való alkalmazásának elérése. Írni, olvasni a hagyományos (szótagoló-elemző) módszerrel tanítjuk a diákokat. A matematikát játékos, logikai feladatokkal kiegészítve tanítjuk, törekedve a biztos számolási készség kialakítására.
 
Első osztálytól kezdve tanulják az informatikát és az idegen nyelvet.
 
Osztályaink:
 
1.a általános tantervű osztály (angol-informatika)
1.b általános tantervű osztály (német-emelt szintű testnevelés)
1.c általános tantervű osztály- Farkasvermi úti Tagiskola
 
 
 
 
 
 
Tanórán kívüli  és szabadidős tevékenységek az iskolában
 
Az iskola 7-17 óráig van nyitva.
A tanulóink délutánjaikat napköziben vagy tanulószobán töltik.
 
Szülői és tanulói igények alapján énekkari, tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók, illetve sportolási lehetőségeket biztosítunk. Számos sportegyesülettel együttműködési szerződést kötöttünk, amely tanulóink számára kedvező feltételeket teremt. Kiemelten foglalkozunk a labdarúgó, a floorball és az atlétika sportágakkal.
 
Iskolánkban tánctanulási lehetőség is van. A KID ROCK SPORTEGYESÜLETTEL kötött együttműködési szerződés következtében tanulóink kedvezményesen vehetnék részt edzéseken.
 
 
 
 
 
 
További információ kérhető:
 
Szili Csaba – iskolaigazgató 
tel.:22/503-088
 
 
 
Oldal nyomtatása
bezár