Liget sor
 
 FIGYELEM! LEENDŐ ELSŐSÖKNEK!

Minden hétfőn Ovifoci 
érd: 06-306214507 Szűcs Bertalan
 
Cseperedő
érd: 06-709401479  Adrián Bernadette
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beiratkozás az iskola 1. osztályaiba a 2017/2018. tanévre
 
 

Időpont:              2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00

            2017. április 21. (péntek) 8.00-18.00

Beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • a beíratást intéző szülő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
  • a gyermek személyazonosságát igazoló okmánya (személyi igazolvány, útlevél, születési anyakönyvi kivonat) és lakcímkártyája valamint TAJ kártyája
  • az óvoda által kiállított iskolaérettséget igazoló dokumentum eredeti példánya
  • szakértői bizottság határozata (amennyiben a gyermekről keletkezett szakértői vélemény)

 Leadandó nyilatkozatok:

  1.  szülői nyilatkozat, hogy kötelező tanóra keretében erkölcstant vagy hit- és erkölcstant választ
  2. nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
  3. nyilatkozat a lakóhelyről (életvitelszerű tartózkodásról
 
Oldal nyomtatása
bezár