Farkasvermi Úti Tagiskola
 
Beiratkozás az iskola 1. osztályaiba a 2018/2019. tanévre

Farkasvermi Úti Tagiskola
 

Időpont:              2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00

            2018. április 13. (péntek) 8.00-18.00

Beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • a beíratást intéző szülő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
  • a gyermek személyazonosságát igazoló okmánya (személyi igazolvány, útlevél, születési anyakönyvi kivonat) és lakcímkártyája valamint TAJ kártyája
  • az óvoda által kiállított iskolaérettséget igazoló dokumentum eredeti példánya
  • szakértői bizottság határozata (amennyiben a gyermekről keletkezett szakértői vélemény)

 Leadandó nyilatkozatok:

  1.  szülői nyilatkozat, hogy kötelező tanóra keretében erkölcstant vagy hit- és erkölcstant választ
  2. nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
  3. nyilatkozat a lakóhelyről (életvitelszerű tartózkodásról)

 

Iskolánk beiskolázási körzete (amennyiben a körzethatárok a tavalyi tanévhez képest nem változnak):

Bodrogi u.

Dráva u.

Ezres puszta

Farkasvermi u.

Farkasvermi köz

Gaja u.

Gém dülő

Gólya I. dűlő

Ikva u.

Iszkaszentgyörgyi u.

Kapos u.

Kertész u.

Kertész köz

Komáromi vasúti őrház

Kút dűlő

Mohai u.

Mura u.

Nyúl dűlő

Opole tér

Part u.

Pityer u.

Régi Csóri u.

Sió u.

Száva u. Új Csóri u.

Vág u.

Varjú u.

 

Oldal nyomtatása
bezár