Munkatársaink
 
Pedagógusok
 
Név Mit tanít
Adrián Bernadette tanító
Ambrus Tiborné, Csilla (igh.) matematika
Bárdfalvi Erika angol, magyar
Bene-Ács Dóra tanító
Bódainé Hada Kamilla tanító
Csúriné Tornyai Annamária biológia
Csutiné Németh Katalin
rajz
Deák Krisztina
tanító, angol, könyvtár
Farkasné Bojtor Mária tanító
Hámoriné Fehér Hedvig tanító
Hegyiné Simon Zsuzsanna tanító
Horváth Andrásné, Csilla
magyar, történelem, angol
Jahola-Ladányi Csilla tanító, német
Juhászné Kiss Klára tanító
Kálmánné Kovács Krisztina tanító
Kiss Ilona tanító
Khaut Erzsébet tanító
Kocsisné Hegedüs Melinda tanító
tanító
Kulman Miklós testnevelés, biológia
Kürti Csabáné
úszás
Lacziné Géber Beatrix
technika
Lasancz Zoltánné, Nóra
tanító
Leel-Őssy Beatrix
tanító
Makainé Vida Bernadett, igh.
tanító, magyar
Márkiné Szinyéri Zsuzsanna
ének, történelem
Miklós Dorogi Orsolya
angol
Molnárné Sas Magdolna testnevelés
Németh Gábor testnevelés, úszás
Koza Györgyi
fejlesztő pedagógus
Reichenbach-Tóth Ildikó testnevelés
Rivnyákné Varga Katalin
tanító, néptánc
Simon János informatika
Simonné Koltai Krisztina
biológia. földrajz
Dr. Simonné Kupeczik Mónika tanító
Slett Csaba testnevelés
német, történelem
magyar, történelem
Tőke Mária matematika, kémia
Vanya Miklósné, Kriszti
tanító
Veress Ladiszla Mária
informatika
tanító
Wunderlich Balázs testnevelés
Zádorné Szücs Julianna magyar, történelem
 

Oktatási munkát segítő dolgozók
 
Taksár Szilvia iskolatitkár
Luttor Tamás rendszergazda
Mezeiné Boruzs Orsolya pedagógiai asszisztens
 
 
Technikai dolgozók
 
Bálintné Kovács Ilona takarítónő
Bordács Balázs karbantartó (Szárazrét)
Csibi József karbantartó
Csizmadia Istvánné, Kati takarítónő
 Herczeg Józsefné  takarítónő
 Horváth Jánosné  takarítónő
 Horvátné Tankó Beáta  takarítónő
Magdáné Baranyai Mária takarítónő (Szárazrét)
Molnárné Lencsés Anna  telephely vezető
Pálinkás Ferenc  portás
Paulusz Károly karbantartó
Pluhár Tiborné, Marika takarítónő (Szárazrét)
Potyondi Ferencné, Kati élelmezésvezető
Sisistyán Éva  takarítónő
 Taupert Mihályné, Zsuzsa  takarítónő
 
 
 
Iskolai védőnő
 
Lomniczi Dezsőné (Ági néni)
 
 
Fogadóóra: szerda: 10-12
                      csütörtök: 11-13
tel: 20/394-4462
  
Iskolaorvos 
 
 
Dr. Molnár Erika     06-22-314-351
                                     
 
Oldal nyomtatása
bezár